Vem gör vad ?


Styrelsemöte

 

Nästa styrelsemöte blir den 7 juni 2015 kl 16.00 . Inkom i god tid, via e-post till info@vfk78.se , om du har något som du vill att styrelsen tar upp !

Styrelsen 2015

Mars 8, 2015Posted by VFK

 

På årsmötet valdes den nya styrelsen.

Ny ordförande blev Patrik Norman på ett år (han avgick därmed som suppleant i förtid). Kenneth Carlsson blev omvald i styrelsen på ett år, han fortsätter ha uppgiften som kassör. Jacob Rynler valdes in som styrelseledamot på 2 år. Som revisor omvaldes Amalia Sandelin på 2 år. Arvid Holmström och Anton Carlsson valdes in som suppleanter på 1 år.

Resterande styrelse, sittande kvar från tidigare år, är: Fredrik Jansson (fortsätter som sekreterare) och Björn Persson-Fälth.
Platserna som valberedning (2 platser) och revisorssuppleant är vakanta.

Uppgifter

Mars 8, 2015Posted by VFK

 

Patrik Norman valdes till klubbens representant både vid administrativa möten och verksamhetsmöten.

Kenneth Carlsson är klubbens postmottagare (fysisk post) samt ansvarar för hemsidan och Facebook. Kenneth är är också den som skickar in bidragsansökningar och, från styrelsemötet 2015-04-19, upprätthåller medlemslistan.

Fredrik Jansson ansvarar för hanteringen av klubbens e-post.

Anton Carlsson är klubbens rustmästare för den "hårda" sidan (vapen och teknisk utrustning).

Rustmästare för den "mjuka" sidan (kläder och masker) är vakant.

Styrelsen 2014

Mars 2, 2014Posted by VFK

 

På årsmötet valdes den delvis nya styrelsen, dock utan så många nya namn.

Som ordförande blev Östen Granberg omvald på ett år. Kenneth Carlsson blev omvald i styrelsen på ett år, han fortsätter ha uppgiften som kassör. Björn Persson-Fälth blev invald i styrelsen på en tid om två år och Fredrik Jansson blev omvald i styrelsen på en tid om två år, Fredrik fortsätter ha posten som klubbens sekreterare. Patrik Norman blev vald som suppleant på två år.

Resterande styrelse, sittande kvar från tidigare år, är: Charlott Holmberg. Amalia Sandelin sitter kvar som revisor. En plats som styrelsesuppleant är vakant. Platsen som revisorssuppleant och 2 personer i valberedningen är också vakanta.

Uppgifter

Mars 2, 2014Posted by VFK

 

Östen Granberg valdes till klubbens representant (vid SvFF årsmöte och annan liknande representation) vid administrativa möten , Patrik Norman valdes till klubbens representant vid verksamhetsmöten.

Kenneth Carlsson är klubbens postmottagare (brev).
Fredrik Jansson har huvudansvaret för klubbens e-post.